Termine

04.03.2021 Webmeeting, Anwendungstechnischer Ausschuss (ATA) proHPL

17.03.2021 Frankfurt, Fachgruppe proHPL

14.04.2021 Frankfurt, HPL Academy - Modul 1 Einführung in die Herstellung von HPL (DE)

15.04.2021 Frankfurt, HPL Academy - module 1 Introduction in production HPL (EN)

Argolite
Dekodur
Homapal
Leitopal
Pfleiderer
Resopal
Sprela